NTM to nazwa choroby, z jaką ma problem znaczna część osób w Polsce. Może ono dotknąć kobiet, jak i panów. Większy procent przypadków przedstawiają jednak kobiety. Zagrożenie chorobą zwiększa się przy tym w miarę upływu lat oraz